Groep 3+4

Een kort overzicht van belangrijke informatie over groep 3/4:
Als de kinderen op school komen zetten ze eventueel hun fietsen buiten het plein tussen twee hekken (max. 3 fietsen ertussen) en
 mogen ze vanaf 8.20 uur naar binnen om wat te laten zien aan hun ouders of juf, werk af te maken of wat te pakken uit hun kastje. 

 

Om 8.30 uur gaan alle kinderen in de kring en begint de schooldag. De kinderen kunnen hun eten en drinken in de witte bakken in de gang of in de koelkast in de klas zetten.  

 

Iedere dag beginnen we samen in de kring. We vertellen elkaar wat we graag willen vertellen en we luisteren naar een bijbel- of spiegelverhaal (uit de methode ‘Trefwoord’) en zingen liedjes. 

In de kring bespreken we ook de dagritmekaartjes waarop het programma voor die dag staat. Zo weten de kinderen wat we die dag gaan doen. 

Na de kring volgen de belangrijkste vakken in groep 3/4:  

 
* schrijven (methode Pennenstreken)
* lezen ( methode Veilig Leren Lezen voor groep 3 en voor groep 4 Estafette en Nieuwsbegrip)  
* rekenen (nieuwe versie van methode De Wereld in Getallen) 
* taal (methode Taalactief voor groep 4) 

 

Schrijven: 

Groep 3 is begonnen met het schrijven van de cijfers en de letters. De methode Pennenstreken sluit aan bij de leesmethode Veilig leren lezen. De letter die de kinderen leren lezen leren ze die dag ook schrijven. Later leren de kinderen om de letters ook aan elkaar te schrijven. 

In groep 4 worden de hoofdletters geleerd. Ook is er nog steeds aandacht voor het goed aan elkaar schrijven en het tussen de lijnen schrijven. Er is in groep 4 ook nog steeds veel aandacht voor de juiste pengreep en zithouding. 

 

Lezen: 

Lezen is in groep 3 het belangrijkste vak en neemt dan ook de meeste tijd in beslag. We zijn vorig jaar gestart met de vernieuwde versie van leesmethode Veilig Leren Lezen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 

In groep 4 zijn we bezig met technisch lezen, leesbevordering en begrijpend lezen. 

Naast de methode Estafette gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip. Dit zijn lessen over actuele onderwerpen waarbij de kinderen een stukje tekst lezen en daar vragen en opdrachten over maken. 

 

Over een tijdje beginnen we weer met tutorlezen. Groep 4 leest met een tutormaatje uit groep 6 of 7. In de loop van het jaar gaat groep 3 ook tutorlezen. 

 

De kinderen uit groep 4 hebben een leesboek uit de schoolbibliotheek in hun kastje. Op woensdag- en vrijdagmorgen kunnen ze hun boek omruilen in onze eigen schoolbibliotheek. 

 

De kinderen van groep 4 gaan dit jaar een boekbespreking houden (na januari). Ze kiezen zelf een boek waarover ze kunnen vertellen aan de klas. Ook lezen de kinderen een stukje voor uit het boek. Hiervoor krijgen de kinderen geen beoordeling, maar wel ‘tips en tops’. We vinden het belangrijk dat kinderen zo al leren om iets te presenteren aan een groep. 

  

Een keer in de week is het stillezen ’lezen op je gemakje’. De kinderen mogen die dag een (niet te groot!) kussen meenemen en gaan ‘lezen op hun gemakje’. 

 

Rekenen: 

We werken dit jaar met de vernieuwde versie van de methode De Wereld in Getallen.  

Groep 3 werkt voornamelijk in werkboeken (soms ook op het chromebook), groep 4 werkt voornamelijk op het chromebook 

Er staat steeds een doel centraal tijdens twee dagen. Alle kinderen beginnen de rekenles samen met de leerkracht en maken na de instructie de basistaken.  

De vijfde les is een testje voor de kinderen om te kijken of ze de doelen beheersen: wat kan ik al?  

Op basis van het gemaakte werk van de kinderen worden de eigen rekentaken van de kinderen samengesteld. Wie iets nog lastig vindt oefent daar in de eigen taken nog even mee verder. Kinderen die alle doelen beheersen krijgen moeilijker opdrachten om te maken in hun eigen rekentaken. Zo kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau van elk kind. 

 

Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 4 de tafels leren. Het is de bedoeling dat de  

kinderen de tafels vlot kunnen opzeggen en de antwoorden ook door elkaar weten. Wilt u thuis ook met uw kind oefenen als dat nodig is? Zodra de kinderen een nieuwe tafel leren komt er een werkblad mee  naar huis, zodat u ook weet met welke tafel we op school oefenen. 

 

Voor groep 4 komt taal er als nieuw vak bij. We gebruiken de methode Taalactief. Deze methode bestaat uit een taal- en een spellingsdeel. Ook woordenschat en stellen zijn onderdelen van deze methode. De kinderen hebben hiervoor een taalboek en maken oefeningen in hun taalschrifttaal- en spellingswerkboek of op hun chromebook. 

 

Naast deze vakken is er natuurlijk ook aandacht voor tekenen, handvaardigheid, wereldoriëntatie, verkeer, muziek, drama en gym. 

 

Op dinsdagmorgen gymt groep 3 samen met groep 1 en 2. Groep 4 gymt op dinsdagmiddag samen met groep 5. Op donderdag heeft groep 3/4 gym van vakleerkracht juf Ingrid. Als het zwembad volgend jaar weer open gaat, zal groep 4 gaan zwemmen. Er vervalt dan een gymles (op dinsdag) voor die groep. 

 

Dagelijks besteden we aandacht aan het ‘opkomen voor jezelf en omgaan met elkaar’. Dit doen we o.a. door de Kanjertraining. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage Kanjertraining. 

 

Natuurlijk is er ook ruimte voor vrij spelen, binnen en buiten. Vooral de kinderen van groep 3 hebben hier, zeker in de eerste periode van het schooljaar, nog veel behoefte aan. 

 

Voor groep 4 is er een taakkaart. In de loop van het jaar krijgt groep 3 ook een taakkaart. Hierop staat werk dat de kinderen zelfstandig kunnen maken als ze klaar zijn met hun gewone werk van die dag, of tijdens het zelfstandig werken. Er staan ‘moetwerkjes’ op die af moeten zijn op vrijdag, maar ook ‘magwerkjes’ (keuzewerk). Hierbij gebruiken de kinderen ook computers of het chromebook. 

 

Voor beide groepen hangt er een time-timer in de klas. Daarop kunnen kinderen zien of de leerkracht beschikbaar is voor hun groep of dat ze nog even zelfstandig moeten werken. De kinderen mogen elkaar op deze momenten ook helpen. 

 

Rond 10.10u gaan we eten en drinken. Hierna gaan de kinderen naar buiten om te spelen tot 10.30u.  

Bij het vieren van de verjaardag mag u als ouder (als u dat wilt) aanwezig zijn. 

We vieren de verjaardag rond 10.00 uur. 

 

Om 12.00 uur gaan we gezamenlijk eten. 

Daarna gaan de kinderen om 12.15 uur naar buiten om te spelen. Om 12.30 uur gaan we weer verder in de klas. 

 

Groep 3 speelt op een aantal middagen wat langer buiten samen met de kinderen van groep 1 en 2.  

Groep 4 en 5 zitten op dinsdagmiddag en het eerste deel van de donderdagmiddag bij elkaar in de groep.  Aan het eind van de middag gaan groep 3 en 4 samen naar gym. Op deze manier hebben de kinderen contact met kinderen uit verschillende groepen.  

 

We splitsen de groepen een deel van de dinsdagmorgen. Juf Eline is er dan voor groep 3  en juf Bea werkt op dat moment met groep 4 

Verder is er op diverse momenten in de week extra ondersteuning in de groep en/of voor individuele leerlingen door de leerkrachten van vorig jaar en/of onze onderwijsassistent juf Ilona 

       

De schooldag eindigt meestal met het voorlezen in de kring. 

 

Elke week zijn er vier helpers, zij ruimen na schooltijd nog even wat op in de klas. Het kan voorkomen dat deze kinderen iets later buiten zijn.


We hopen op een leerzaam en gezellig schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bea Westera-Kok en Eline Buisman-de Jong  

 


Laatste nieuws


Agenda

Uit het fotoboek


cakejes IMG_1408
IMG_1410 IMG_1407