We beginnen de dag samen in de kring. We vertellen elkaar wat we graag
willen vertellen en luisteren naar een bijbel- of spiegelverhaal
(uit de methode Trefwoord) en zingen liedjes.

In de kring bespreken we ook de dagritmekaartjes waarop het programma voor die dag staat. Zo weten we wat we die dag gaan doen.

Daarna is het tijd om aan het werk te gaan. In groep 3 leren we lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 komt daar ook taal bij. We lezen samen of alleen, in leesboekjes, werken in werkboekjes, met de letterdoos en doen leesspelletjes (ook op de computer en dat is heel leuk). Groep 4 zal vanaf februari een boekbespreking gaan houden, we vertellen dan aan de andere kinderen in de klas welk boek we mooi vinden.

We leren in groep 3 een nieuwe letter lezen én schrijven op dezelfde dag.  

In de loop van het jaar begint ook het tutorlezen met een leesmaatje uit groep 6 of 7.

In groep 3 werken we bij rekenen in werkboekjes, in groep 4 werken we meestal op het chromebook. 

’s Middags spelen we in groep 3 in het begin van het jaar lekker eerst nog even wat langer buiten met de kinderen van groep 1 en 2.

Daarna gaan we in beide groepen verder lezen of schrijven, tekenen of knutselen en zijn we ook bezig met verkeer, wereldoriëntatie of muziek.

We hebben ook Kanjertraining. (De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties)

Twee keer in de week gaan we naar gym.

In groep 4 werken we ook met een taakkaart. In groep 3 beginnen we daar later in het jaar mee. Op de taakkaart staat werk dat we zelfstandig kunnen maken als het gewone werk af is. Er staan ‘moetwerkjes’ op, die af moeten zijn op vrijdag, maar ook ‘magwerkjes’ (keuzewerk). We werken dan ook op de computer of ons chromebook.

Aan het eind van de middag zitten we weer samen in de kring, dan genieten we samen van lekker voorlezen uit een mooi boek!

Merel Morre on Twitter: "Jongens, laten we sámen geschiedenis schrijven.  #blijfthuis #COVIDー19… "

Voor uitgebreide informatie over het werken in groep 3 en 4, bekijk onze informatiebrief: informatiebrief groep 3 en 4 2022-2023 .docx

Uit het fotoboek