Welkom in de groep van de toffe peren
van groep 4/5!Wij zitten in het lokaal naast groep 3. 

Elke dag beginnen we de damet een gebed en bespreken het verhaal wat bij de methode Trefwoord hoort. Er is dan ook ruimte voor verhalen van thuis, nieuws en er wordt aandacht besteed aan waarden en normenDaarnaast kijken we samen naar de planning van die dag.  

 

Op de ochtenden werken we in de eigen groep aan rekenen, taal, spelling, schrijven en lezen. Naast de lessen uit de methodes doen we ook spelletjes en activiteiten die bij de les aansluiten, om het nog beter te oefenen en kunnen we ook even bewegen. Vervolgens worden de bijbehorende opdrachten gemaakt, om het geleerde goed te kunnen oefenen.  

 

Als de kinderen klaar zijn met deze opdrachten kunnen ze verder met werk van hun taakkaart.  

We werken hiermee om de zelfstandigheid te stimuleren en de kinderen te leren plannen tijdens het werken.  

Dit plannen van het werk doen we samen en wanneer we iets af hebben, kleuren we dit me de juiste kleur af. Elke dag heeft een vaste kleur.  

 

Op deze manier is het achteraf goed te zien wat volgens de planning is gelukt, maar ook wat nog niet helemaal af was. Maar bij dit evalueren kijken we ook hoe het plannen is gegaan. Wat ging er heel goed vandaag/ deze week of wat kan ik volgende week misschien nog veranderen zodat het nog beter gaat. Naast de verplichte taken staan er ook ’je mag’ taken op. Is al het ‘je moet’ werk af dan gaan we hiermee aan het werk.  

Daarnaast leren wij ook dat als je eventjes moet wachten bij de looprondes van de juf, wat we dan kunnen doen, hiervoor kijken we naar onze taakkaart. 

 

Lezen is heel belangrijk daarom lezen we naast de methodes ook op verschillende andere manieren. Onder andere met een tutormaatje van de bovenbouwaan elkaar voorlezen in de klas, mandjeslezen, enz. 

 

In de middag komen de vakken wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), Engels en verkeer aan de orde. En natuurlijk hebben we ook tijd voor de creatieve vakken. 

Bij wereldoriëntatie werkt groep 5 samen met groep 6,7,8. We werken met Blink geïntegreerd. Hierbij gaan we werken met allerlei verschillende projecten waarbij we ons eigen onderzoek mogen doen. De wereld-oriënterende vakken zitten hierbij in elkaar verweven. 
Op vrijdagmiddag worden ateliers met creatieve lessen afgewisseld. Dit is voor groep 5 (t/m 8), groep 4 is deze middag vrij. Bij de ateliers komen er elke keer andere onderdelen aan bod, voor ieder wat wils. Bijv. een bootcamp, armbandjes maken, met de Beebot opdrachten maken, koken, enz. 

 

Daarnaast hebben we dit jaar weer een leuk muziekproject. Dit jaar is er een proeftuin’ van instrumenten. 

Dit houdt in dat de kinderen de basis van 2 instrumenten leren. En tenslotte is er dan een gezamenlijk concert van alle kinderen uit de groepen 4 t/m 7 voor de ouders, juffen, kinderen uit andere groepen. 

 

We gymmen 2x per week. Op het moment dat het zwembad ‘de Tippe’ weer open is, gaan we één keer minder naar de gym en gaan we schoolzwemmen. Groep 4 gaat dit jaar voor het eerst zwemmen. 

 

Ook dit jaar gebruiken we weer de kanjerlessen om de kinderen zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van anderen en de invloed die ze daarmee kunnen uitoefenen. 

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. 

Daarnaast werken we met een complimentenbal. Waarbij we zoveel mogelijk complimentjes aan elkaar gaan geven en natuurlijk ook ontvangen. Hierdoor kunnen we elkaars kwaliteiten gebruiken. 

 

We gaan er een heel gezellig en tof jaar van maken samen! 

 

Wilt u meer informatie hebben over wat wij in onze groep doen, dan kunt u dit vinden in de informatiebrief hieronder:

informatiebrief groep 4,5.docx

Uit het fotoboek


IMG_6470 IMG_6466
IMG_6459 IMG_6458