Welkom in groep 6 en 7! 

Wij zitten boven in het tweede lokaal, naast groep 8.  

 

We beginnen elke dag met een gebed en bespreken het verhaal wat bij de methode Trefwoord hoort. Er is dan ook ruimte voor verhalen van thuis, nieuws en er wordt aandacht besteed aan waarden en normen. Daarnaast kijken we samen naar de planning van die dag. 

 

Op de ochtenden werken we in de eigen groep aan rekenen, taal, spelling en lezen.  

Naast de lessen uit de methodes doen we ook spelletjes en activiteiten die bij de stof aansluiten, om het nog beter te oefenen en kunnen we ook even bewegen.  
De verwerking van die lessen maken de kinderen meteen of tijdens zelfstandig werken. 

Als de kinderen klaar zijn met de verwerking kunnen ze verder met werk van hun taakkaart.  

We werken met een taakkaart om de zelfstandigheid te stimuleren en de kinderen te leren plannen en zelf problemen op te lossen die ze tegenkomen tijdens het werken. 

Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn, zien ook niet alle taakkaarten er hetzelfde uit. De basis is voor iedereen gelijk, maar voor sommigen zal er extra uitdagende stof opstaan en voor anderen extra oefenstof, afhankelijk van wat het kind aan kan of nodig heeft. 

 

In de middag komen de vakken wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), Engels en verkeer aan de orde. Daarnaast is er dan tijd voor de creatieve vakken. 

Bij wereldoriëntatie werken we samen met groep 5, 6 en 8. We werken met Blink geïntegreerd. Hierbij gaan we werken met allerlei verschillende projecten waarbij we ons eigen onderzoek mogen doen. De wereld-oriënterende vakken zitten hierbij in elkaar verweven. 
Op vrijdagmiddag zijn de creatieve vakken, afwisselend in de vorm van atelier of lessen in de klas.  

 

We gymmen 2x per week. Op het moment dat het zwembad ‘de Tippe’ weer open is, gaan we één keer minder naar de gym en gaan we schoolzwemmen. 

 

Ook dit jaar gebruiken we weer de kanjerlessen om de kinderen zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag en dat van anderen en de invloed die ze daarmee kunnen uitoefenen. 

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.  

 

Elke week krijgen de kinderen een Grej mee naar huis. Grej komt van Grej of the day, grej betekent in het Zweeds ”een dingGrej of the Day zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen.  

 

 

Uit het fotoboek


IMG_6470 IMG_6466
IMG_6459 IMG_6458