Welkom in groep 7 en 8!

Wij zitten boven in het tweede lokaal. 
 

 

We beginnen elke dag met een gebed en bespreken het verhaal wat bij de methode Trefwoord hoort. Er is dan ook ruimte voor verhalen van thuis, nieuws en er wordt aandacht besteed aan waarden en normen. Daarnaast kijken we samen naar de planning van die dag. 

 

Op de ochtenden werken we in de eigen groep aan rekenen, taal, spelling en lezen.  

Naast de lessen uit de methodes doen we ook spelletjes en activiteiten die bij de stof aansluiten, om het nog beter te oefenen en kunnen we ook even bewegen.  
De verwerking van die lessen maken de kinderen meteen of tijdens zelfstandig werken. 

Als de kinderen klaar zijn met de verwerking kunnen ze verder met werk van hun taakkaart.  

We werken met een taakkaart om de zelfstandigheid te stimuleren en de kinderen te leren plannen en zelf problemen op te lossen die ze tegenkomen tijdens het werken. 

Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn, zien ook niet alle taakkaarten er hetzelfde uit. De basis is voor iedereen gelijk, maar voor sommigen zal er extra uitdagende stof opstaan en voor anderen extra oefenstof, afhankelijk van wat het kind aan kan of nodig heeft. 

 

In de middag komen de vakken wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), Engels en verkeer aan de orde. Daarnaast is er dan tijd voor de creatieve vakken. 

Bij wereldoriëntatie komt groep 6 erbij. We werken met Blink geïntegreerd. Hierbij gaan we werken met allerlei verschillende projecten waarbij we ons eigen onderzoek mogen doen. De wereld-oriënterende vakken zitten hierbij in elkaar verweven. 
Op vrijdagmiddag zijn de creatieve vakken, afwisselend in de vorm van atelier of lessen in de klas.  

 

We gymmen 2x per week. Op het moment dat het zwembad ‘de Tippe’ weer open is, gaan we één keer minder naar de gym en gaan we schoolzwemmen. 

 

Elke week krijgen de kinderen een Grej of the day (grej betekent in het Zweeds ”een ding) mee naar huis en een persoon of voorwerp van de weekHet zijn microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen.  

Informatiebrief groep 7 2022-2023.docx
informatiebrief groep 8 2022-2023.docxUit het fotoboek