GROEP 8

 

Welkom op de groepspagina van groep 8. 

 

Het laatste jaar van de basisschool, dus best wel een bijzonder jaar met veel typische groep 8 activiteiten, zoals de eindtoets, het kamp, de eindmusical en de nodige uitstapjes, workshops en speciale gastlessen over allerlei onderwerpen!

Nu het voortgezet onderwijs snel nadert, gaan we de kinderen daar zo goed mogelijk op voorbereiden. 

We leggen bij de verschillende vakken en tijdens het zelfstandig werken nog meer de verantwoordelijkheid bij de kinderen. 

De leerkrachten controleren het werk wel regelmatig maar niet meer zo vaak als in voorgaande jaren.  

De kinderen werken het grootste deel van de lessen op het chromebook en zien daarbij direct hoe ze de les hebben gemaakt. Zien ze dat ze veel fouten hebben, dan kunnen ze hier zelf wat aan doen. Uiteraard gaan ze eerst zelf kijken of ze kunnen vinden wat er fout is gegaan. Komen ze er zelf niet uit dan is het de bedoeling dat ze hulp vragen. Die hulp kun je aan de leerkracht vragen, maar ook aan een medeleerling.  

Het is belangrijk dat ze merken dat ze juist van fouten kunnen leren. Ook leren ze dat het slim is om hulp te vragen als ze merken dat iets niet lukt.  Op een moment komt er namelijk een toets en als je dan niks hebt geleerd van je fouten dan kan het zijn dat de toets ook lastig gaat worden. 

 

Bij de wereldoriëntatievakken werken we klasdoorbrekend. Dat houdt in dat groep 5 t/m 8 samenwerkt en worden de kinderen in groepjes verdeeld om zelf lerend en ontdekkend bezig te gaan met de lesstof. Ze moeten hierbij samen opdrachten maken, informatie zoeken en verslagen/werkstukjes maken. De kinderen leren zo dat hun werkhouding invloed heeft op het eindresultaat. De kinderen worden dus gestimuleerd om zelfstandig dingen uit te zoeken en minder snel om hulp te vragen bij de leerkracht. 

Tijdens de wereldoriëntatievakken moeten de kinderen regelmatig kleine werkstukjes maken. Ook thuis maken de kinderen een werkstuk.

De kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben, mogen soms nog een extra werkstuk maken. 

In groep 8 houden de kinderen ook een spreekbeurt .  

 

Bij de voorbereiding op het voortgezet onderwijs hoort natuurlijk ook agenda-gebruik.  

Vanaf het begin van het schooljaar gebruiken de leerlingen hun agenda en worden belangrijke data en afspraken hierin opgeschreven: toetsen van de verschillende vakken, huiswerk, uitstapjes enzovoort.

We stimuleren om elke dag de agenda mee naar huis te nemen en de volgende dag terug naar school.   

Ouders kunnen zo thuis ook kijken of er bijvoorbeeld een toets op het programma staat. 

Behalve toetsen krijgen de kinderen ook regelmatig extra oefenstof als huiswerk mee naar huis. Zo leren de kinderen te plannen en worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen werk en het inleveren van dit huiswerk. 

 

We werken dus in groep 8 vooral aan het leggen van een stevige basis voor het vervolgonderwijs, voortbordurend op de lesstof van groep 7.  

Door de toetsen van groep 7 en de Entreetoets weten we waar de sterke en zwakke punten liggen, individueel en klassikaal.  Op basis van de vorderingen in groep 8 geven wij in februari een voorlopig schooladvies af voor het vervolgonderwijs.  
Het advies van de basisschool voor het vervolgonderwijs is leidend voor het plaatsen van de leerlingen. Dit advies kan positief worden bijgesteld als het resultaat van de eindtoets, hoger is dan verwacht. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Ook alle andere resultaten en de werkhouding en motivatie zullen uiteraard worden meegenomen in het advies. 

 

In groep 8 is begrijpend lezen/ studievaardigheden ook een belangrijk aandachtspunt. Onze ervaring is dat veel kinderen dit lastig vinden, terwijl dit vak enorm belangrijk is richting het voortgezet onderwijs.  
In het laatste deel van het schooljaar worden de vaardigheden onderhouden en werken we verder aan de voorbereiding op het voorgezet onderwijs d.m.v. projecten, werkbladen etc.  

De leerlingen leren in groep 8 nieuwe technieken die ze voorbereiden op mogelijke toekomstige beroepen. Zo gaan ze bijvoorbeeld met de 3D printer aan de slag.  

 

Kortom een toch wel speciaal jaar waarin een hoop moet gebeuren, maar waar ook vooral heel veel leuke dingen op het programma staan.  

Mocht u meer willen weten over het werken in groep 8, leest u dan gerust onze informatiebrief:
informatiebrief groep 8 2020-2021.docx

 

Uit het fotoboek


IMG_6470 IMG_6466
IMG_6459 IMG_6458