Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. We kijken naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-) verhalen, gedichten, gebeden en liedjes die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is. 

 

Uit het fotoboek