De Gouden Emmer is een christelijke basisschool, waar iedereen van welke levensovertuiging ook, welkom is! 

We willen uw kind een veilige plek bieden, waar het zich optimaal kan ontwikkelen op het gebied van kennisverwerving, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

"Jij mag er zijn, met respect voor de ander"

De volgende waarden en begrippen zijn voor ons en onze kinderen erg belangrijk:
- Respect                         
- Zelfstandigheid                   
- Duurzaamheid
- Vertrouwen                   
- Samenwerken                   
- Voor elkaar zorgen
- Kleine school -> veel aandacht/zorg  
- Geborgenheid                 
- Nieuwsgierigheid
- Identiteit       

Verder is de Gouden Emmer een 'Gezonde school'. We zorgen voor:
- actieve en gezonde leerlingen
- een veilige schoolomgeving
- een fris klimaat
- we hebben aandacht voor een duurzame wereld. We werken samen met ecologische boer Jan Overesch, Stichting Duurzaam Heino en Kok Paul Herbrink aan het project de 'Boerderijschool'. Ieder jaar zorgen de leerlingen van groep 6 voor hun eigen schooltuin en maken kennis met het reilen en zeilen op een boerderij en de natuurlijke omgeving.
- we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen
- op het schoolplein hebben leerlingen een insectenhotel gebouwd, zijn wilde bloemen gezaaid, fruitbomen geplant en nestkasten voor vogels geplaatst
- we scheiden het afval en doen jaarlijks mee met het opruimen van het zwerfafval in de buurt                

Bent u nieuwsgierig naar onze school? We maken graag een afspraak voor een rondleiding en een gesprek! 


Uit het fotoboek