Medezeggenschapsraad

Juf Lammie, juf Bea, Miranda, Janneke, juf Eline en Sander.

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Gouden Emmer en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Gouden Emmer beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de MR 

Hieronder vindt u de notulen van de MR-vergaderingen:
januari 2022 
maart 2022.docx
mei 2022.docx

Uit het fotoboek


20210823_100324_resized 20210823_114359_resized
IMG-20210823-WA0015 20210823_100153_resized