Medezeggenschapsraad

 

Juf Lammie, juf Bea, Nienke, juf Eline en Lara.
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Gouden Emmer en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

 

 

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

 

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Gouden Emmer beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar de MR

Hieronder vindt u de notulen van de MR-vergaderingen:

Schooljaar 2023-2024:
September 2023.pdf
Oktober 2023.docx
November 2023.docx
Januari 2024

Schooljaar 2022-2023:
oktober 2022.docx
november 2022.docx
januari 2023.docx
maart 2023.docx

Schooljaar 2021-2022:
januari 2022 
maart 2022.docx
mei 2022.docx

 

Uit het fotoboek