Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Klik op Schoolplan om het schoolplan te bekijken.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik op Schoolgids om te downloaden.

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik op zorgplan om te downloaden. 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Klik op SOP om dit document te downloaden. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik op pestprotocol om te downloaden.

Voedingsbeleid

Samen gaan we voor een gezondere school. Klik op Voedingsbeleid voor meer informatie.

Laatste nieuws


Agenda

03 februari -  Oud papier

Uit het fotoboek


cakejes IMG_1408
IMG_1410 IMG_1407