Groep 1+2


Welkom bij groep 1 en 2, de groep van juf Jenet en juf Rieneke!


Met elkaar gaan we het hele jaar samen spelen en werken. Spelen vinden wij erg belangrijk, zowel binnen als buiten. Tijdens spel ontwikkelen kinderen zich op allerlei manieren en zijn ze bezig met 'leren' zonder dat ze het in de gaten hebben. Van en met elkaar leren wij!

                      
                                 

Verder werken wij het hele jaar met verschillende thema's. 
We passen zo veel mogelijk aan het thema aan: bv. liedjes (muziek), boeken, rekenen en taal. Bij de themavoorbereiding maken we o.a. gebruik van de methode ‘Schatkist’. Schatkist is een goede voorbereiding op het latere leren lezen en rekenen van alle kinderen en het sluit goed aan op de methode ‘Veilig leren lezen’, waarmee de kinderen leren lezen in groep 3.
Bij Schatkist horen ook computerprogramma’s. Deze programma’s spreken veel kinderen aan en bieden hen nog meer uitdaging. Deze staan ook bij ons op de computer, waar ze zelfstandig mee aan het werk kunnen.
Daarnaast maken wij gebruik van de Wereld in Getallen voor rekenen. Verder wordt er 1 keer in de week aandacht besteed aan het schrijven en krijgen de kinderen spelenderwijs Engels in de klas. 

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het omgaan met elkaar en aan de normen en waarden, die wij op school en in het leven belangrijk vinden. Wij werken hieraan mbv de Kanjerlessen. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. 
Voor de ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van het volgsysteem, Dapto, welke ook gebruikt wordt op peuterspeelzaal van onze Brede School. 
Hierdoor kunnen we de kinderen op verschillende gebieden volgen, waaronder de sociaal-emotionele, de cognitieve en de motorische ontwikkeling en iedere leerling zorg op maat bieden.

Wilt u meer weten? Kom gerust een keer een kijkje nemen! 


Voor meer informatie over het werken in groep 1 en 2 bekijk onze informatiebrief:
Informatiebrief Kleuters 2020.docxUit het fotoboek


IMG_6470 IMG_6466
IMG_6459 IMG_6458