Groep 1+2


Welkom in onze gezellige groep 1 en 2, de groep van juf Margré en juf Rieneke!
  
Met elkaar gaan we het hele jaar samen spelen en werken. Spelen vinden wij erg belangrijk, zowel binnen als buiten. Tijdens spel ontwikkelen kinderen zich op allerlei manieren en zijn ze bezig met ‘leren’ zonder dat ze het in de gaten hebben. Van en met elkaar leren wij!


                        

Verder werken wij het hele jaar met verschillende thema's. We passen zo veel mogelijk aan het thema aan: bv. liedjes (muziek), boeken, rekenen en taal en alle speelhoeken. Bij de themavoorbereiding maken we o.a. gebruik van de methode ‘Schatkist’. Schatkist is een goede voorbereiding op het latere leren lezen en rekenen van alle kinderen en het sluit goed aan op de methode ‘Veilig leren lezen’, waarmee de kinderen leren lezen in groep 3. Samen met ons vriendje Pompom doen wij allerlei spelletjes in de kring. Ook wordt er bij ieder thema een klank aangeboden, om al spelenderwijs kennis te maken met de verschillende klanken en zijn we druk bezig met de cijfers en tellen we veel! 


Daarnaast maken wij gebruik van de Wereld in Getallen voor rekenen. Verder wordt er 1 keer in de week aandacht besteed aan het schrijven en krijgen de kinderen spelenderwijs Engels in de klas. 
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het omgaan met elkaar en aan de normen en waarden, die wij op school en in het leven belangrijk vinden. Wij werken hieraan mbv de Kanjerlessen. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Ook bedenken we, samen met de kinderen, aan het begin van ieder nieuw schooljaar regels, zodat het fijn en gezellig is, voor iedereen in de klas!


Voor de ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van het volgsysteem: Parnassys.
Hiermee kunnen we de kinderen op verschillende gebieden volgen, waaronder de sociaal-emotionele, de cognitieve en de motorische ontwikkeling en iedere leerling zorg op maat bieden.

Wilt u meer weten? Kom gerust een keer een kijkje nemen! 

Voor meer informatie over het werken in groep 1 en 2 bekijk onze informatiebrief: Informatiebrief 2022-2023Uit het fotoboek