Welkom in groep 5 en 6!

Algemeen:
We openen de dag met een gebed vervolgens bespreken we Trefwoord van die dag. In Trefwoord worden kinderen uitgedaagd om a.d.h.v. eigentijdse verhalen na te denken over verschillende thema’s. bijv. hoe je moet beginnen met iets nieuws?, hoe werken vriendschappen?. Bij deze gesprekken komen normen en waarden goed aan de orde. 
Vervolgens bespreken we de dagplanning van die dag. Tijdens de lunch kijken we samen naar het Jeugdjournaal. 

Zelfstandig werken  
In de klas werken we met een taakkaart, deze loopt van maandag t/m vrijdag.  Hierop staat werk dat de kinderen zelfstandig kunnen maken als ze klaar zijn met de verwerking van de lessen. Er staat verplicht werk op dat op een bepaalde dag af moet zijn, maar ook keuzewerk (die ze zelf moeten plannen voor die week). De kinderen plannen aan het begin van de dag/week wat ze gaan doen a.d.h.v. de kleuren van de week.

Vakken 
Sociaal-emotioneel
Op sociaal-emotioneel gebied gebruiken wij de methode Kanjertraining als basis. 
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren: family:"Segoe UI";mso-
Dit gebeurt tijdens de kanjerlessen, maar nog vaker gewoon tussen de lessen door. 

Rekenen
  
We werken met de 5e versie van de methode Wereld in Getallen. Deze methode werkt wekelijks aan 2 doelen. Vervolgens is er dan aan het eind van elke week is er een kleine test van deze doelen. De herhaling en verrijking wordt hierop afgestemd. De lessen maken de kinderen grotendeels op hun Chromebook. Taken als meten doen de kinderen op papier. Naast de lessen maken de kinderen ook per les een taak voor extra oefening. Tenslotte krijgen de kinderen persoonlijke doelen om aan te werken.

 

Taal/spelling
De lessen van taal en spelling sluiten mooi op elkaar aan qua thema’s en leerdoelen. 
Taal maken de kinderen op papier, maar er zullen ook lessen op het chromebook worden gemaakt.
Spelling maken de kinderen in een werkboek. 

Naast de lessen op het Chromebook blijft de schrijfvaardigheid ook erg belangrijk. Hier werken wij aan met de methode Pennenstreken.
Verhalen in het projectschrift kunnen hierdoor netjes worden geschreven, zo hebben de kinderen aan het eind van het jaar handgeschreven boeken vol eigen verhalen. Wat ontzettend leuk om later terug te lezen.

Lezen
Het lezen is verdeeld in 3 onderdelen: 
1. Technisch lezen. Dit doen we o.a. tijdens het tutorlezen, mandjes lezen, stillezen. 
2. Begrijpend lezen. De kinderen leren hier verschillende strategieën om een tekst beter en sneller te begrijpen. Voorspellend lezen is een onderdeel bijvoorbeeld.
3. Studerend lezen. Het gaat bij studerend lezen vooral om informatieverwerking.

Engels
Engelse les a.d.h.v. een mooi bijdetijds lied. Per lied staat er een thema centraal en daar gaan we dan in de lessen mee aan de slag. Bijv. blij zijn -> lied: Happy. De kinderen leren nieuwe woorden, gesprekjes voeren enz.

 
In groep 6 gaan de kinderen naar de schooltuin bij boer Jan en boerin Mariet. Naast het hele proces van zaaien tot aan het oogsten, leren de kinderen ook nog van alles over de boerderij. Daarbij wordt er ook altijd geknutseld met juf Geeske op de boerderij, maar niet zomaar dingen. De resultaten hebben ook echt een functie in de schooltuintjes van de kinderen. Bijv. een insectenhoedje, vogelverschrikker.

Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen tuin. En natuurlijk ook voor het opeten van de heerlijke oogst. Want ja, je eigen oogst is toch echt wel het allerlekkerst. Ook al lustte je het thuis nog niet, de schooltuin kan daar zomaar verandering in brengen.
En als ‘kers op de taart’ hebben we in de laatste schoolweek een schooltuindiner.
Dit diner bereidt kok Paul samen met de kinderen van de oogst uit de schooltuin. Kortom een topproject! 

Wereldoriëntatie    
Voor deze vakken werken wij met de methode Blink geïntegreerd.                                                                                    
Dit houdt in dat de verschillende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) met elkaar verweven zijn binnen verschillende thema’s.  Dit doen we met de groepen 6 t/m 8 door elkaar. Elk thema is een project van een aantal weken waarbij de kinderen zelf op onderzoek gaan. Het thema wordt met een leuke presentatievorm afgesloten, zodat de kinderen elkaars kennis kunnen delen. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van de stad van de toekomst. Het onderzoek dat de kinderen doen gaat volgens een stappenplan waarin de eisen/verwachtingen van het uiteindelijke resultaat staan omschreven. 

Gym/schoolzwemmen
De kinderen hebben 2 keer in de week gym in de sporthal.
Als zwembad ‘de Tippe’ weer open is, mogen we weer lekker schoolzwemmen.     

Expressie
Op vrijdagmiddag zijn de creatieve vakken, afwisselend in de vorm van atelier of lessen in de klas. De kinderen zitten deze middag in gemixte groepen zitten 5 t/m 8 door elkaar. Handvaardigheid, tekenen, techniek, koken, sport en bewegen, spel enz. Een gevarieerd aanbod met voor ieder wat wils.